Potrzebę powszechnej debaty na temat sądownictwa, zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów zgłaszały od jakiegoś czasu środowiska sędziowskie. Wychodząc naprzeciw tym postulatom  SSP Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowiły zwołać Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

- Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie Kongresem. Zgłoszenia, które już do nas napłynęły, wskazują na to, że inicjatywa zwołania Kongresu była dobrym pomysłem. Chcemy zapewnić możliwość udziału jak największej liczbie sędziów i z tego powodu zdecydowaliśmy o zmianie sali na większą - piszą organizatorzy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Kongres odbędzie się w sali im. Stefana Starzyńskiego na IV p. Pałacu Kultury i Nauki, a nie w Sali Koncertowej na VI piętrze. Organizatorzy wyjaśniają, że ta zmiana pozwoli na spotkanie w większym gronie (ok. 600 osób), a jednocześnie umożliwi dłuższe obrady. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy również pojemność nowej sali, stworzą listę rezerwową, o czym osoby umieszczone na tej liście zostaną poinformowane.

Głównymi tematami Kongresu będą:

- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie;

- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy - Prawo o prokuraturze;

- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego;

- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału;

- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Organizatorzy podali już ramowy program Kongresu:

08:30 - 09:30 - rejestracja

09:30 – 10.00 – powitanie gości i wprowadzenie do Kongresu

10.00 - 11.30 – wystąpienia referentów

w programie m.in.

- Nuria Díaz Abad – przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych (ENCJ),

- prof. András Baka – b. prezes SN Węgier, b. sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

- sędzia Nils Engstad - przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE),

- sędzia Thomas Guddat – prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz wiceprezes MEDEL,

- prof. Ryszard Piotrowski - (Uniwersytet Warszawski),

- prof. Marek Safjan - (sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu),

- prof. Andrzej Zoll - (były prezes Trybunału Konstytucyjnego)

11.30 – 12.15 - dyskusja uczestników Kongresu z udziałem zaproszonych gości

12.15 - 13.00 - przerwa kawowa

13.00 – 15.30 - ciąg dalszy dyskusji

15.30 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 17.00 - dyskusja nad uchwałami

17.00 - 17.30 - podsumowanie i zakończenie Kongresu.

Zgłoszenia do udziału w Kongresie można kierować na adres mailowy: kongres.sedziow@iustitia.pl, z podaniem imienia, nazwiska i sądu. Jak informują organizatorzy, lista uczestników jest już tak duża, że kolejni zgłaszający się wpisywani są na listę rezerwową. Dlatego osoby zapisane, które ostatecznie nie będą mogły uczestniczyć w Kongresie, organizatorzy proszą o informację na adres kongres.sedziow@iustitia.pl. Umożliwi to udział w Kongresie sędziom z listy rezerwowej. Dla wszystkich, którzy nie mogą przyjechać na Kongres przewidziano transmisję on-line oraz relację wideo.