Minister sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych. Chodzi o wprowadzenie możliwości korzystania przez polskie sądy i prokuratury z zagranicznych biegłych.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których złożoność problemów będących przedmiotem opinii w toku postępowania karnego wymaga pogłębionej wiedzy naukowej, a więc niejednokrotnie skorzystania z wiedzy i wyników badań wiodących zagranicznych ośrodków naukowych. Minister zamierza więcej płacić zagranicznym ekspertom. Ile? W uzasadnionych przypadkach nawet 95 proc. kwoty bazowej, a ta wynosi dziś ok. 1750 zł.

Dzisiejsze przepisy w praktyce ograniczają taką możliwość. Przewidują bowiem wynagrodzenie dla podmiotów zagranicznych tylko na poziomie tego dla krajowych. Tymczasem potencjalni biegli oraz ośrodki naukowe wykonujący podobne czynności za granicą zazwyczaj dostają tam dużo większe pieniądze i nie są zainteresowani świadczeniem usług dla krajowych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

etap legislacyjny: Uzgodnienia międzyresortowe