Z końcem sierpnia kończą się kadencje prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskego oraz Izby Pracy Józefa Iwulskiego. Każda z izb wybiera trzech kandydatów, z których prezydent mianuje prezesa na trzyletnią kadencję. Według obecnych zasad dla ważności takiego zgromadzenia trzeba obecności 2/3 członków każdej z izb, a mają w nich większość „starzy" sędziowie. Teoretycznie więc mogliby oni zablokować wybór kandydatów. Nowela przewiduje, że gdyby na posiedzeniu wyborczym nie było kworum, to na kolejnym wystarczy połowa sędziów, a jeśli i to podejście by się nie udało, na kolejnym wystarczy 1/3 sędziów.

Druga ważna zmiana dotyczy wydłużenia o dwa lata terminu na składanie skarg nadzwyczajnych od wyroków wydanych w ciągu 20 lat przed 3 kwietnia 2018 r. Przedłużenie wynika z tego, że termin na skargę upływa 3 kwietnia br., a kilka tysięcy wniosków nie zostało rozpatrzonych.

Czytaj także: W Sądzie Najwyższym nie da się zablokować wyborów

Etap legislacyjny: trafi do Senatu.