Przypomnijmy, iż prokuratura chce uchylenia immunitetu trzem sędziom SN. Chodzi o sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego: Włodzimierza Wróbla, Andrzeja Stępkę i Marka Pietruszyńskiego.

Zdaniem PK sędziowie doprowadzili do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych. Po ewentualnym uchyleniu immunitetu chce postawić sędziom zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z przepisami.

W wydanym oświadczeniu sędziowie sprzeciwiają się, aby "oceny zasadności wniosków dokonywała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego", organ, którego jak piszą "niezależność i bezstronność zostały skutecznie podważone w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych". Ich zdaniem Izba Dyscyplinarna "powinna powstrzymać się od orzekania we wszelkich sprawach do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Zdaniem sygnatariuszy "kierowanie wniosków o uchylenie immunitetu stanowi przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do zdyskredytowania w opinii publicznej sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości".

W oświadczeniu zwrócono też uwagę na "postępujący proces demontażu ustroju demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej".

Czytaj także:

Sąd Najwyższy reaguje na wniosek Prokuratury ws. immunitetu trzech sędziów