Sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie wnosi, by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie rozstrzygnął status sędziów, którzy awansowali dzięki nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. Pyta Trybunał Sprawiedliwości UE czy mogą zasiadać w składach sędziowskich oraz wydawać legalne orzeczenia. Pyta też Trybunał jak odsuwać ich od orzekania.

Kilka dni temu podobne zadał sędzia Krystian Markiewicz z Sądu Okręgowego w Katowicach, jednocześnie szef stowarzyszenia sędziów Iustitia.

Czytaj także:

Sąd w Katowicach zadał pytania prejudycjalne TSUE. Może chodzić o status 1000 sędziów

Sędzia pyta między innymi o to, czy można mówić o legalnym sądzie, jeśli w jego składzie znalazły się osoby powołane przez nową KRS, skoro "obecna KRS wybrana sprzecznie z polskimi przepisami konstytucyjnymi i ustawowymi nie jest organem niezależnym i nie zasiadają w niej przedstawiciele środowiska sędziowskiego powołani w jej skład niezależnie od władzy wykonawczej i ustawodawczej (...)".