Minister sprawiedliwości chce zmienić ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt ma być gotowy najpóźniej jesienią.

Obowiązek odbycia szkolenia przez nowo mianowanych referendarzy sądowych ujednolici wiedzę i umiejętności metodyki pracy – uważa resort sprawiedliwości.

Zmiany mają dostosować zasady oceny spełniania warunku wieku przez kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Chodzi o sytuacje, w których konkurs na dane aplikacje zostanie odwołany, nastąpią zmiany zasad naboru dokonane przez MS czy też zmiany terminu pierwszego etapu konkursu przez ministra lub dyrektora KSSiP. Po zmianie odwołanie ogłoszonego naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską i aplikacje uzupełniające nastąpi w formie zarządzenia. Określać się w nim będzie, do kiedy może nastąpić odwołanie lub zmiana naboru. Jeśli dokonuje jej dyrektor KSSiP, to, aby umożliwić kandydatom przyjazd i pobyt w czasie konkursu, przewiduje się wyznaczenie nowego terminu I etapu konkursu z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie zostanie on przeprowadzony w terminie sześciu miesięcy od pierwotnego konkursu, dyrektor szkoły zawiadamia o tym MS. A ten ogłosi odwołanie naboru.

Etap legislacyjny: wpisano do wykazu prac rządu

Czytaj więcej

Aplikacja uzupełniająca: referendarze i asystenci chcą zostać prokuratorami