Nowa instytucja, powołana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współpracująca z organami sprawiedliwości i ścigania, obok wydawania ekspertyz i opinii medycznych ma także prowadzić badania naukowe. Resort wyjaśnia, że Instytut Ekspertyz Medycznych ma usprawnić proces opiniowania sądowo-lekarskiego i przyczyniać się do zwiększania sprawności postępowań w sprawach karnych, a także cywilnych.

Instytut przygotuje rejestr podmiotów i osób wydających opinie sądowo-lekarskie. Będzie on dostępny dla zleceniodawców, co ma usprawnić proces powoływania biegłych i uzyskiwania opinii.

Placówka zajmie się też np. analizą przyczyn błędów medycznych, przygotowaniem projektów zmian w systemie opieki zdrowotnej, opracowywaniem standardów medycznych i orzeczniczych, a także szkoleniami dla lekarzy biegłych.

Działalność nowego instytutu ma przyczynić się do skrócenia postępowań, które często wydłużają się w związku z problemami ze znalezieniem i powołaniem biegłych. Ostatnio oczekiwanie na ich opinie trwało nawet do kilkunastu miesięcy.

Czytaj więcej

Bez opinii biegłego medyka wyroku nie będzie