Za co sędzia ma kłopoty? Sędzia Krzysztof Chmielewski podważył legalność sędzi Agnieszki Stachniak-Rogalskiej, która nominację do sądu okręgowego dostała od nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia na wniosek stron procesu wyłączył ją z orzekania w jednej ze spraw.

Sędzia Stachniak-Rogalska jest prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza wyznaczona przez ministra sprawiedliwości. Sędzia Chmielewski uznał, że skład nowej KRS nie jest zgody z Konstytucją. Więc dawane przez nią nominacje sędziom są wadliwe.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna na dobre tkwi w klinczu

„Oznacza to, zdaniem sądu, że osób powołanych na urząd sędziego na wniosek nowej KRS nie można uznać za takie, które skutecznie i w sposób legalny objęły urząd na danym stanowisku" – orzekł sędzia.

Sędzia Chmielewski podważył też legalność TK Julii Przyłębskiej. W swoim orzeczeniu uznał, że argumentacja dotycząca legalność nowej KRS: „W żadnym stopniu nie miała źródła w orzeczeniach obecnego Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie sądu instytucja ta, po zmianach prawnych i faktycznych zapoczątkowanych w 2015 roku, utraciła cechy przynależne władzy sądowniczej i stała się de facto organem działającym na zlecenie władzy wykonawczej."

Czytaj więcej

Chrabota, Pietryga: Bezsilność prezesa. Izba Dyscyplinarna w klinczu