Taką informację na Twitterze podał reporter RMF FM, Roch Kowalski. Jak dodał, według resortu sprawiedliwości "Niemcy łamią traktat w kwestii upolitycznienia sądownictwa i zasad powoływania sędziów".

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro potwierdził, że jako minister sprawiedliwości zwróci się do Rady Ministrów o rozważenie wszczęcia procedury wobec Niemiec z artykułu 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jak przypomniał, na podstawie tego przepisu Czechy pozwały Polskę do TSUE za działanie kopalni w Turowie.

Art. 259 TFUE umożliwia każdemu państwu członkowskiemu wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w przypadku uznania, że inny członek UE uchybił jednemu ze zobowiązań traktatowych.

- To w Niemczech w procesie nominacji sędziów do odpowiednika Sądu Najwyższego decydującą rolę mają politycy. Skieruję do Rady Ministrów wniosek o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów UE przez upolitycznienie sądownictwa - zapowiedział szef MS.

- Jeśli TSUE stwierdza, że udział polityków w procedurze wyboru władz sądowniczych w Polsce nasuwa wątpliwości związane z niezawisłością przyszłych sędziów, to w takim razie zadajmy pytanie, jaki ten udział ma wpływ na niezawisłość przyszłych sędziów w Niemczech. Wprowadziliśmy mechanizmy demokratyczne w wyborze sędziów. I ten fakt stał się głównym zarzutem kierowanym wobec władz polskiego państwa – mówił Ziobro.

W Unii Europejskiej nie powinno być „równych i równiejszych”, to dotyczy tak samo obywateli, jak państw. Jeśli okazałoby się, że TSUE stosuje inne normy i standardy prawne wobec jednego państwa, a inne wobec drugiego, byłby to bardzo doniosły fakt

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

Z kolei, jak zapowiedział wiceminister Sebastian Kaleta, resort sprawiedliwości będzie rekomendował, żeby w pierwszej kolejności sprawie nadano tryb przyspieszony, a w dalszej kolejności, aby TSUE wydało środki tymczasowe polegające o zawieszeniu kwestionowanych przepisów. Analogicznie jak to miało w przypadku Polski.

- To będzie prawdziwy test równych standardów wobec Trybunału - stwierdził Kaleta.