Oto postulaty protestujących:

1. Podwyżka wynagrodzeń w wysokości 12% w 2022 r., dla każdego pracownika sądu i prokuratury,

2. Ustawowe powiązanie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ze średnią płacą w gospodarce,

3. Zwiększenie ilości etatów urzędników, pracowników pomocniczych, specjalistów i asystentów w liczbie zapewniającej sprawne funkcjonowanie sądownictwa i prokuratury,

4. Skierowanie do Sejmu ustawy o modernizacji prokuratury zawierającej element podniesienia konkurencyjności wynagrodzeń.

5. Odstąpienie od obniżenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w 2022 poprzez ich zamrożenie.

6. Zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do natychmiastowego podjęcia realnych i konkretnych działań w celu wykorzenienia mobbingu w sądach w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.

7. Uchwalenie Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w powyższych sprawach.

Czytaj więcej

Protest pracowników sądów i prokuratury na placu Defilad w Warszawie.
W sądach i prokuraturze mają dość pracy za grosze
Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj