Pod koniec marca rząd dopisał pracowników wymiaru sprawiedliwości do pierwszego etapu szczepień - etapu szczepień. Wcześniej przewidywano bowiem, że "osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa" zostaną zaszczepione w drugim etapie szczepień przeciwko COVID-19.

Nie bez znaczenia dla ostatecznej decyzji jest najnowsze stanowisko Ministra Sprawiedliwości. Z pisma podpisanego przez Annę Dalkowską, wiceminister sprawiedliwości skierowanego do wszystkich prezesów Sądów Apelacyjnych w kraju. MS pisze, że popiera wszelkie działania podejmowane przez prezesów i dyrektorów sądów zmierzające do wystawienia skierowania na szczepienie ochronne dla pracowników kierowanych przez nich jednostek.

- Pomimo braku definicji sformułowania „podstawowa działalność państwa" to oczywistym jest, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości należy bezsprzecznie do podstawowych zadań realizowanych przez państwo, a jego sprawne funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla życia społecznego, gospodarczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli - napisała wiceminister Anna Dalkowska. ––Dalej czytamy, że zapewnienie funkcjonowania państwa należy do podstawowej działalności państwa. a jego sprawne funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla życie społecznego, gospodarczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.