Sędzie Frydrych zastąpiła na stanowisku Annę Dalkowską, dotychczasową wiceminister sprawiedliwości. Rano media obiegła informacja, że Dalkowska przestaje pełnić tę funkcję.

W marcu na łamach "Rzeczpospolitej" informowaliśmy, iż 23 lutego tego roku Anna Dalkowska otrzymała z rąk prezydenta nominację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie przestała jednak być wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za funkcjonowanie sądownictwa powszechnego.

- Łączenie tych dwóch funkcji może mieć poważne konsekwencje. Rolą wiceministra sprawiedliwości jest bowiem m.in. delegowanie sędziów do orzekania w innych sądach. Czynność ta może się okazać nieważna, a co za tym idzie –podważane mogą być wyroki i postanowienia wydane przez tak delegowanych sędziów. To zaś może zachwiać bezpieczeństwem obrotu prawnego - pisaliśmy.

W poniedziałek resort sprawiedliwości poinformował, że minister Zbigniew Ziobro wręczył  sędzi Katarzynie Frydrych akt powołania przez premiera na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Katarzyna Frydrych zastąpi dr Annę Dalkowską, która podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji wiceministra, by skoncentrować się na pracy naukowej i orzekaniu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - czytamy w komunikacie.

Nowa Podsekretarz Stanu, Katarzyna Frydrych, całe życie zawodowe związała z wymiarem sprawiedliwości. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1995 roku była m.in. asesorem, sędzią Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej i sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach. Orzekała w sprawach cywilnych.

W roku 2005 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w dziedzinie prawa i gospodarki Unii Europejskiej.

Od 15 lipca 2005 r. pełniła funkcję wiceprezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, a od 1 maja 2012 r. – była jego prezesem.

We wrześniu 2012 r. została sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach, a od 1 grudnia 2014 r. pełniła funkcję wiceprezes tego sądu. 23 kwietnia 2019 r. powierzono jej funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach na sześć lat. Była także przewodniczącą XV Wydziału Wizytacyjnego tego sądu.

W Ministerstwie Sprawiedliwości nowa Podsekretarz Stanu będzie odpowiadać m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem.