Na samym wstępie stanowiska wskazano, iż analiza całokształtu przepisów Konstytucji RP i ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do wniosku, że Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego może być wyłącznie sędzia Sądu Najwyższego pozostający w służbie czynnej. Jak wskazuje się w doktrynie, „nie budzi wątpliwości, że bierne prawo wyborcze" na stanowisko Pierwszego Prezesa SN „przysługiwać może tylko osobom uprawnionym do zasiadania i orzekania w Sądzie Najwyższym" . - To zaś oznacza, że Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego nie może być sędzia SN w stanie spoczynku - zaznaczono.

Czytaj także: Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy

KRS podkreśla, że datę przejścia prof. Małgorzaty Gersdorf w stan spoczynku stwierdził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 39 ustawy o Sądzie Najwyższym. Dokument ten otrzymała zarówno jego adresatka, jak i Krajowa Rada Sądownictwa. - Szacunek dla Państwa i autorytet Głowy Państwa wymagają, aby wydany przez niego akt był respektowany zarówno przez wszystkich, w szczególności jego adresatkę. Inne zachowanie nie tylko narusza powagę Sądu Najwyższego – naczelnego organu wymiaru sprawiedliwości, ale również wywołuje dalsze wątpliwości prawne co do legalności czynności podejmowanych przez organy tego Sądu zarówno w zakresie orzeczniczym, jak i organizacyjnym. Dla Krajowej Rady Sądownictwa, dokument wydany przez Prezydenta RP pozostaje miarodajną podstawą do oceny aktualnego statusu prof. M. Gersdorf, także w kontekście jej członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa jako byłej Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego - wyjaśnia Rada.

W stanowisku podkreślono, że "kontestowanie porządku prawnego oraz stanowiska Prezydenta RP, w szczególności przez nadawanie tej debacie wymiaru szerszego niż krajowy, nie sprzyja zachowaniu autorytetu władzy sądowniczej".

Od 4 lipca na mocy przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, sędziowie SN, którzy ukończyli 65 lat i nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, przeszli w stan spoczynku. Przepisy te mają również zastosowanie do Pierwszego Prezesa SN (zgodnie z Konstytucją jej kadencja kończy się w 2020 roku). Zgodnie z ustawą obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Prof. Małgorzata Gersdorf, nie skorzystała z tej możliwości.

Strona prezydencko-rządowa uważa, że 4 lipca br. prezes Gersdorf przeszła w stan spoczynku, i żadnych czynności w SN nie może wykonywać, tymczasem prof. Gersdorf i wspierający ją sędziowie SN uważają, że jest I prezesem do 2010 r. kiedy upływa jej sześcioletnia kadencja.