W cieniu głośnych zmian w SN dzisiaj wchodzi w życie wiele przepisów dotyczących niższych szczebli sądownictwa. Ograniczono kompetencję kolegiów sędziowskich, na zgromadzeniach ogólnych apelacji i okręgu np. nie będzie wymagane kworum, co ma uchronić je przed obstrukcją niechętnych zmianom sędziów.

Zwiększono kompetencje prezesów sądów rejonowych. Będą oni powoływać przewodniczących wydziałów, co czynili do tej pory prezesi sądu okręgowego.

Z kolei w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadzono nowy rodzaj aplikacji – uzupełniającą, w celu ułatwienia dojścia do zawodu sędziego lub prokuratora referendarzom sądowym oraz asystentom sędziów i prokuratorów. ©?

Podstawa prawna: nowela prawa o ustroju sądów powszechnych z 20 lipca 2018 r. DzU z 26 lipca 2018 r., poz. 1443

Czytaj także: Nowa sądowa ustawa PiS przyjęta przez Sejm