Jak informuje "Gazeta Olsztyńska", wniosek pełnomocnika Pawła Juszczyszyna, prof. Michała Romanowskiego, wpłynął do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie.

- Pełnomocnik wierzyciela w pierwszej kolejności wniósł o wyznaczenie – na podstawie art. 1050 §1 kodeksu postępowania cywilnego – Sądowi Rejonowemu w Olsztynie terminu jednego dnia roboczego na wykonanie czynności wskazanych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 14 kwietnia 2021 r. o obowiązku dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania oraz o zagrożenie Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu grzywną w wysokości 15 tys. zł na wypadek, gdyby Sąd Rejonowy w Olsztynie nie wykonał wskazanego wyżej postanowienia w wyznaczonym terminie – poinformował sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy olsztyńskiego sądu okręgowego.

Czytaj też:

Adwokat Juszczyszyna żąda 15 tys. zł grzywny dla Nawackiego

Nawacki będzie się tłumaczyć za Juszczyszyna

Juszczyszyn przed sądem: Nawacki nie stoi ponad prawem

Sędzia Juszczyszyn: prezes Nawacki musi wykonać orzeczenie

Sąd: sędzia Juszczyszyn ma być przywrócony do pracy

Dodatkowo pełnomocnik wniósł o nałożenie na prezesa Nawackiego 15 tys. zł grzywny z jednoczesną zamianą grzywny na areszt na wypadek niezapłacenia grzywny. Miałaby to być kara za działanie Nawackiego wbrew obowiązkowi dopuszczenia Juszczyszyna do orzekania, zgodnie z postanowieniem Sądu w Bydgoszczy.

"Gazeta Olsztyńska" pisze, że zarządzeniem przewodniczącego IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie wniosek został zarejestrowany jako sprawa z zakresu prawa pracy. Sprawę tę skierowano do losowania.

Przypomnijmy - 14 kwietnia Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przywrócił Pawła Juszczyszyna do orzekania po rozpoznaniu jego wniosku o zabezpieczenie roszczenia przeciwko olsztyńskiemu sądowi. Orzeczenie SR w Bydgoszczy zapadło po ponadrocznym zawieszeniu sędziego w czynnościach i obniżeniu mu wynagrodzenia przez Izbę Dyscyplinarną SN.

Chociaż postanowienie bydgoskiego sądu musi zostać wykonane niezależnie od decyzji o złożeniu na nie zażalenia, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki nie dopuścił Pawła Juszczyszyna do wykonywania obowiązków sędziego. Tłumaczył, że wiąże go treść uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszeniu Juszczyszyna w czynnościach. Dopiero rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Izbą Dyscyplinarną a Sądem Rejonowym w Bydgoszczy pozwoli podjąć stosowne kroki prawne.