Fundacja Court Watch ogłosiła we wtorek wyniki plebiscytu na obywatelskiego sędziego roku 2016. Tytuł zdobyła sędzia rodzinna Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze.

Jej największym osiągnięciem w 2016 r. było zorganizowanie po raz pierwszy w sądzie w Jaworze dnia otwartego z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Dzięki jej codziennej aktywności sąd odwiedziło bardzo dużo mieszkańców. Spotkali się z sędziami i przedstawicielami innych profesji prawniczych, poznali zasady prowadzenia postępowania sądowego i roli poszczególnych uczestników postępowania.

Wyróżnienie za edukacyjny walor przyznano sędziemu Arkadiuszowi Krupie, którego pasją jest rysowanie. Kapituła przyznająca nagrodę podkreślała, że swoimi obrazkami pokazał ludzką twarz wymiaru sprawiedliwości. Jego satyryczne rysunki można obejrzeć na Facebooku na profilu Ślepym Okiem Temidy.

O prestiżowy tytuł walczyło w tym roku kilkudziesięciu pretendentów z całego kraju. Spośród nich kapituła wybrała sędziego, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy podejmował działania wzmacniające społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, a także zwiększające wrażliwość całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Kandydatów do tytułu mógł zgłosić każdy. Nominacje były przyjmowane do 15 sierpnia.

W 2015 r. laureatem pierwszego plebiscytu został sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Wyróżniono go za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela. Sędzia Gwizdak dokonał m.in. osobistego audytu dostępności budynku sądu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, podjął również wiele innych działań ułatwiających interesantom załatwianie spraw.

Wręczeniu nagród towarzyszyła dyskusja na temat tego, jacy powinni być sędziowie, optymalnych kryteriów i modelu wyboru sędziów.

Powrócił też wątek niepowołania przez prezydenta Andrzeja Dudę dziesięciu sędziów, o co wnosiła Krajowa Rada Sądownictwa.

Małgorzata Gersdorf, I prezes SN, oświadczyła, że prezydent nie może odmówić powołania sędziów zgłoszonych przez KRS, chyba że ma ku temu jakieś „zasadnicze powody".

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Decyzji prezydenta bronił Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta.

– Powoływanie sędziów to prerogatywa prezydenta – przypominał.

Obiecywał, że cała kwestia będzie wypracowana miedzy Kancelarią Prezydenta a KRS. Zastrzegał jednak, że sprawa uzasadniania decyzji prezydenta jest bardzo wątpliwa.

– To, że nie podzielił on wniosku KRS, nie oznacza zdyskwalifikowania danej osoby – podkreślił.