Stowarzyszenie asystentów sędziów negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zdaniem OSAS, przedstawiony przez resort kierowany przez Zbigniewa Ziobrę, nie odpowiada potrzebom pracowników sądów, gdyż proponowana w nim wysokość dolnych stawek wynagrodzeń zasadniczych na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od stycznia 2017 roku będzie wynosić 2 tys. zł, jest zbyt niska.

Asystenci sędziów postulują, aby poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w każdym przypadku (czyli zarówno na stanowiskach samodzielnych, wspomagających, stażystów i pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej) podnieść o kwotę co najmniej 450 zł. Chodzi o podwyżkę z 1850 zł do 2300 zł.

OSAS postuluje też powiązanie wynagrodzeń zasadniczych stanowiskach poprzez wprowadzenie siatki płac poprzez kategorie zaszeregowań bezpośrednio powiązanych ze stawką minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach, tak aby stażysta po zdanym egzaminie, przy uzyskaniu awansu na stanowiska sekretarza sądowego miał zagwarantowany odpowiedni wzrost wynagrodzenia zasadniczego.

- Obecne ustalenie takiego samego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach samodzielnych, wspomagających, stażystów i pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej sprzyja dalszej, nieuzasadnionej dysproporcji wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku i wykonujących tę samą pracę – wskazuje OSAS.