Sądy rodzinne i opiekuńcze dostały też jednoznaczną podstawę do zlecania kuratorom wywiadów środowiskowych w sprawach małoletnich i dorosłych objętych opieką lub kuratelą – uchwalił Sejm.

Będą mogli to czynić po powzięciu wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie sprawy z urzędu przez sąd, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem.

Do połowy 2015 r. o prowadzeniu takich wywiadów mówił Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ale dwa lata temu przepisy usunięto, uznając, że tak poważne ingerencje w prawa obywatelskie, życie prywatne i rodzinne, muszą być zapisane w ustawie. Nieraz bowiem kuratorzy odmawiali przeprowadzania wywiadów, powołując się na brak podstawy prawnej.

Na problem zwracał uwagę rzecznik praw dziecka, pisząc do resortu sprawiedliwości, że potrzeba jednoznacznie uregulować pozycję kuratora w ramach postępowania wykonawczego, realizacji orzeczeń sądu opiekuńczego, w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

etap legislacyjny: trafi do Senatu