Po spadku w połowie lipca, gdy grupa pracodawców planujących wzrost liczby pracowników skurczyła się do 9 proc., koniec miesiąca przyniósł powrót większego optymizmu z początku lipca, gdy co siódma firma planowała zwiększyć zatrudnienie.

Jednocześnie na stabilnym poziomie (6 proc.) utrzymały się plany dotyczące zwolnień- wynika z VIII już edycji badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tyle średnia, bo bardziej dynamiczne zmiany mogą zachodzić w dużych firmach- 22 proc. z nich planuje zwiększyć zatrudnienia (aż o 12 pkt proc. więcej niż w połowie lipca) a jednocześnie aż 16 proc. zapowiada redukcje liczby pracowników. To prawie trzykrotnie więcej niż w połowie miesiąca.

Na drugim biegunie są mikro firmy- gdzie sytuacja będzie dużo bardziej stabilna; 11 proc. z nich zamierza szukać nowych ludzi a tylko 4 proc. planuje zwolnienia. Pozostałe nie planują zmian- w całej badanej grupie zdecydowana większość, bo 78 proc. firm nie szykuje teraz ruchów kadrowych.

Wśród sektorów, najwięcej chęci do zwiększania zatrudnienia nadal jest w produkcji (18 proc), ale w porównaniu z połową miesiąca wyraźnie ożywiły się usługi –już 14 proc. firm będzie szukać nowych pracowników.

Mniej zmian będzie w wynagrodzeniach; 83 proc. badanych firm planuje utrzymanie dotychczasowych poziomów płac, podczas gdy 6 proc. zamierza je obniżyć, a 5 proc. podwyższyć. (W połowie miesiąca zmiany w płacach szykowała niemal co piąta firma - połowa planowała wzrost, połowa cięcia...).

Na koniec lipca zmniejszyła się też do 22 proc, grupa pracowników pracujących w ograniczonym wymiarze czasu pracy w porównaniu do czasów przed pandemią. Jeszcze na początku lipca było ich 30 proc. Natomiast co dziesiąty badany pracownik pracuje teraz więcej.

Na stabilnym poziomie. utrzymują się obawy o utratę pracy. 12 proc. badanych ocenia, że ryzyko utraty zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej prawdopodobne, chociaż wśród osób 60 + liczy się z tym aż 23 proc. badanych.

Najmniej o swoją pracę boją się doświadczeni pracownicy w wieku 40+, tylko 9 proc. widzi ryzyko zwolnienia.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze miasta i gminy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ