Znaczenie zasady istotności w badaniu sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe to jeden z podstawowych dokumentów wykorzystywany do oceny kondycji finansowej spółki. Pominięcie istotnych zniekształceń może przyczynić się do wyciągnięcia błędnych wniosków na temat sytuacji finansowej firmy. Sporządzenie planu badania i prawidłowe wyznaczenie poziomu istotności jest niezwykle ważne.

Publikacja: 24.11.2020 17:45

Znaczenie zasady istotności w badaniu sprawozdania finansowego

Foto: Adobe Stock

Krajowy Standard Rewizji Finansowej 200 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 200 (IAASB) określa cel badania sprawozdania finansowego jako podniesienie poziomu zaufania użytkowników do sprawozdania finansowego. Biegły rewident wyraża opinię o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Podstawą do wyrażenia opinii jest uzyskanie racjonalnej pewności, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego błędem czy oszustwem. Uzyskanie racjonalnej pewności osiąga się poprzez zgromadzenie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, które obniżają ryzyko badania. Należy tutaj jasno zaznaczyć, że racjonalna pewność nie oznacza uzyskania absolutnej pewności. Biegły rewident na podstawie zgromadzonych dowodów obniża ryzyko wyrażenia niewłaściwej opinii do możliwego do zaakceptowania niskiego poziomu.

Pozostało 88% artykułu

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?