W dniu 31 stycznia 2014 r. na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM opublikowane zostało pismo Pana Dagmira Dlugosza będące daleko idącą subiektywną oceną artykułu Pani Katarzyny Wójcik pt.: "Urzędy zarządzają kadrami".

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej SZZ "Solidarność" ze zdziwieniem i niepokojem przyjmuje próbę ingerencji pełniącego obowiązki Szefa Służby Cywilnej w niezależny, obiektywny i rzetelny tekst.

Nie mieści się w głowie rządzącym jakim prawem "Rzeczpospolita" opublikowała tekst bez uzgodnienia "u źródła" z Departamentem Służby Cywilnej gwarantującym udzielenie "zrównoważonej i dokładnej informacji".

Pisanie o nieprawidłowościach i dostrzeganie błędów w realizacji ustawowych zadań Szefa Służby Cywilnej to dzisiaj już wyłącznie zniekształcenie faktów, bo prawda, jedyna prawda, to tylko sukcesy.

Dziennikarz piszący tekst powinien miarkować informację w celu jej zrównoważenia według zasady, od 2008 r. brak podwyżek w korpusie służby cywilnej ale dzięki działaniom Szefa Służby Cywilnej następuje stały, systematyczny, kilkuprocentowy wzrost średniej płacy.

Fakultatywność zarządzeń kierującego procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej to rzeczywista, perfekcyjna miara sukcesu Departamentu Służby Cywilnej, przecież dyrektorzy generalni nie musieli nic robić, ale w swojej nadgorliwości podjęli aż tyle działań w celu usprawnienia zarządzania kadrami.

Pan Dagmir Długosz zapomina, ze Szef Służby Cywilnej kieruje korpusem służby cywilnej przy pomocy dyrektorów generalnych i wyłącznie osobiście odpowiada za nadzór i kontrolę.

Jeżeli dyrektorzy generalni są już niezależni w kreowaniu zarządzania kadrami i bezkarni, to czy jeszcze funkcjonuje jednolity spójny system służby cywilnej w Polsce.

Pismo dyscyplinujące, będące próbą podważenia wśród czytelników członków korpusu służby cywilnej obiektywizmu redakcji, naszym zdaniem należy traktować wyłącznie jako sygnal, że fakty nie zawsze są wygodne.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący SK Paris Zbigniew Bartoń