Na jakie cele dotacja oświatowa

Nasza gmina w trakcie kontroli ustaliła że w jednym z przedszkoli niepublicznych – przekazana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego w przedszkolu małżonka osoby prowadzącej przedszkole. Czy takie wydatkowanie dotacji jest legalne? Czy trzeba podważyć wydatek – pyta radny.

Publikacja: 25.07.2023 02:00

Na jakie cele dotacja oświatowa

Foto: Adobe stock

Z pytania należy wnioskować, że osoba fizyczna prowadzi niepubliczne przedszkole i zatrudnia wykwalifikowanych pracowników do opieki nad dziećmi. Jednym z pracowników zatrudnionych w przedszkolu jest małżonek osoby prowadzącej przedszkole. Zatrudnienie to ma podstawy w przepisach Kodeksu pracy. I tak, z art. 22 K.p. wynika, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Założenie to ma pośrednio uzasadnienie w orzecznictwie sądowym, w którym akcentuje się, że oparcie relacji rodzinnych osób bliskich (np. współmałżonka, domowników), na więzi prawno-pracowniczej musi wynikać ze specyfiki tej relacji, gdzie potrzeba zawarcia stosunku pracy jest zrozumiała i faktyczna, a nadto w sposób wyraźny można oddzielić czynności realizowane przez współmieszkańca, czy członka rodziny od czynności stricte zawodowych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 8 marca 2016 r., III AUa 1692/15). Zatem, od strony formalno – prawnej nie ma przeszkód aby zatrudnić na umowę o pracę współmałżonka w przedszkolu.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin