Zmiany podatkowe wprowadzone od 2022 r. mogą wpłynąć na wysokość wypłacanych przez ZUS emerytur i rent - informuje Zakład. Dlatego świadczenia należne za styczeń 2022 mogą być wyższe albo niższe niż w grudniu 2021 r.

W wyniku zmian podatkowych, świadczenia za styczeń 2022 r. pobierane dotychczas w kwocie:

od około 484 zł do 2 500 zł – będą wypłacone w kwocie wyższej niż w 2021 r., bo zaliczka do urzędu skarbowego wyniesie 0 zł,

powyżej 2 500 zł do około 4 920 zł – będą wypłacone w  kwocie wyższej niż za grudzień 2021 r., bo zaliczka do urzędu skarbowego jest o tyle niższa w 2022 r. w stosunku do 2021 r., że pokryje wzrost odliczanej od świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%),

powyżej 4 920 zł - będą wypłacone w kwocie niższej niż w 2021 r., bo zaliczka do urzędu skarbowego niższa w 2022 r. niż w 2021 r. nie pokryje wzrostu odliczanej od świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%).

ZUS już w grudniu informował, że od nowego roku zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wpłynie na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022 r.

Do najważniejszych zmian podatkowych od 2022 r. należy podwyższenie rocznej kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i rocznej kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł. Oznacza to, że  osoby które w 2022 roku osiągną z emerytur i rent dochód do 30 tys. zł, nie zapłacą podatku. Wszyscy, którzy mają dochody roczne powyżej 30 tys. zł (powyżej 2,5 tys zł miesięcznie) zapłacą podatek od nadwyżki ponad tą kwotę.

Wzrost miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek  z 43,76 zł na 425 zł oznacza zaś ograniczenie zaliczki do kwoty 0 zł dla miesięcznego dochodu opodatkowanego poniżej 2 500 zł oraz  obniżenie zaliczki w 2022 r. niezależnie od kwoty dochodu miesięcznego.

Poza tym przesuwa się  próg podatkowy, czyli limit rocznych dochodów, do którego przypisane są określone stawki podatku PIT. W 2022 r. próg ten wzrósł do 120 tys. zł - czyli dochody roczne do takiej kwoty gwarantują stawkę podatkową 17 proc. Osoby, które osiągną wyższe dochody, nawet o złotówkę, wchodzą w stawkę 32 proc.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Bardzo ważna zmiany dotyczy składki zdrowotnej. Tak jak wcześniej  wynosi ona 9 proc. Jednak teraz podatnik nie odliczy zapłaconej składki zdrowotnej od podatku i będzie ona liczona od faktycznego dochodu, a nie za pomocą ustaleń kwotowych, jak do końca ub. roku.

Czytaj więcej

ZUS daje wskazówkę: jak uniknąć niedopłaty 5100 zł podatku