Czy to koniec PAP?

Sąd rejestrowy zgodził się na wszczęcie likwidacji Polskiej Agencji Prasowej. Likwidacja nie musi jednak oznaczać zaprzestania działalności.

Publikacja: 30.01.2024 07:22

Polska Agencja Prasowa

Polska Agencja Prasowa

Foto: Adobe Stock

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Warszawie wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego likwidację spółki akcyjnej Polska Agencja Prasowa. Likwidatorem jest Marek Błoński.

Wszczęcie procedury likwidacyjnej w PAP to – według zapowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – początek procesu zmian w mediach publicznych.

Minister działający jako walne zgromadzenie akcjonariuszy w tych spółkach podjął decyzję o wszczęciu procedury likwidacyjnej także w TVP i spółkach Polskiego Radia.

Dotychczas sądy odmówiły wszczęcia likwidacji spółki TVP SA oraz „centralnej” spółki Polskiego Radia. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział jednak skorzystanie z możliwości zaskarżenia decyzji referendarzy sądowych w tych sprawach.

Sądy zgodziły się natomiast na wszczęcie procedury likwidacyjnej 13 z 17 spółek prowadzących regionalne rozgłośnie Polskiego Radia. Wciąż bez wpisów o likwidacji – mimo złożonych wniosków – pozostają spółki państwowego nadawcy w Kielcach, Lublinie, Olsztynie i w Poznaniu.

Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy w Warszawie, odmawiając rejestracji procedury likwidacyjnej centralnej spółki Polskiego Radia oraz TVP SA, zwrócił uwagę na ustawową niemożność likwidacji tych spółek. Wskazał też, że charakter spółek regionalnych PR jest nieco inny, a ustawa o radiofonii i telewizji nie zabrania ich likwidacji.

Działalność PAP jest regulowana osobną ustawą o Polskiej Agencji Prasowej. Nie zawiera ona wyraźnego zakazu likwidacji spółki PAP SA, która z mocy ustawy nie może się znaleźć pod niczyją kontrolą polityczną. Możliwość rozwiązania i likwidacji PAP przewiduje jej statut w § 41 ust. 4 pkt 4. Zapisano tam, że takie czynności wymagają uchwały walnego zgromadzenia.

Oznacza to, że o likwidacji może zdecydować minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Likwidacja spółek mediów publicznych nie musi oznaczać zaprzestania ich działalności. Tak wynikało z zapowiedzi ministra Sienkiewicza. W komunikacie o zamiarach wszczęcia likwidacji tych spółek wspominano zresztą, że „stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela”, czyli Skarb Państwa.

Z komunikatu rozesłanego pracownikom PAP przez likwidatora wynika, że Agencja nie zaprzestanie działalności. Marek Błoński zauważył w nim, że uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy zobowiązuje likwidatora do tego, by w procesie likwidacji „spółka prawidłowo realizowała swoje ustawowe zadania i przekazywała odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy”.

Czytaj więcej

Sąd zdecydował w sprawie likwidacji Polskiej Agencji Prasowej
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego