Rozwód. Pieniądze ulokowane u rodziców do rozliczenia z byłym małżonkiem

Choć mąż kupił działkę na swoje nazwisko za pieniądze ulokowane u rodzica, a po rozwodzie sprzedał jako własną, musi się z byłą żoną rozliczyć i wykazać, że pieniądze na transakcję nie były wspólne.

Publikacja: 05.10.2023 07:33

Rozwód. Pieniądze ulokowane u rodziców do rozliczenia z byłym małżonkiem

Foto: Adobe Stock

Sama możliwość zakupu nieruchomości z majątku osobistego nie świadczy o tym, że transakcja nie została dokonana z majątku wspólnego – wskazał Sad Najwyższy w sprawie o podział majątku wspólnego.

Sądy cywilne, w tym Sąd Okręgowy w Szczecinie, ustaliły, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków wchodzi 33/100 nieruchomości o wartości 200 tys. zł. Mężczyzna sprzedał tę nieruchomość po rozwodzie, a kobieta do czasu jej sprzedaży nie ujawniła swego prawa, tj. udziału w nieruchomości w księdze wieczystej. W tej sytuacji w skład majątku wspólnego nie wchodzi ten udział, lecz jego równowartość, czyli 33/100 ceny jej kupna.

Czytaj więcej

Lepiej zerkać, na co małżonek wydaje wspólne pieniądze

Według mężczyzny sprzedana przez niego nieruchomość była jego wyłączną własnością jako nabyta w całości ze środków z majątku osobistego (art. 33 pkt 10 k.r.o.). Wskazał, że ze swego majątku przeznaczył na jej nabycie nieuwzględnione przez SO 74,7 tys. zł podjęte z jego rachunku bankowego, 40 tys. zł VAT zwróconego przez urząd skarbowy, 409 tys. zł darowizny od ojca i 210 tys. zł pożyczki od ówczesnej konkubiny.

Sądy rejonowy i okręgowy wyjaśniły w uzasadnieniu, dlaczego nie uznały środków z darowizny od ojca oraz pożyczki od konkubiny za źródła pochodzenia majątku osobistego skarżącego.

Otóż ojciec mężczyzny mógł dokonać darowizny tylko ze środków pochodzących z wcześniejszych darowizn syna, który nie wykazał, że dokonał ich na rzecz ojca z majątku osobistego. Należy więc domniemywać, że pochodziły z majątku wspólnego małżonków. Były mąż na lokatach założonych przez swojego ojca lokował pieniądze w istocie bez zamiaru darowania ich, czyli ojciec był tylko przechowawcą środków pochodzących, według sądów obydwu instancji, z majątku wspólnego. Pożyczkę od konkubiny sądy uznały za nieistniejącą wobec niewykazania, że kobieta dysponowała taką sumą.

Mężczyzna nie dał za wygraną i odwołał się do Sądu Najwyższego, ale SN w osobie sędziego Dariusza Pawłyszcze wytknął mu, że nie wskazał wad w zaskarżonym rozstrzygnięciu i jego skargę kasacyjną oddalił.

– Twierdzenie skarżącego, że ojciec mógł posiadać oszczędności w wysokości darowizny przechowywane poza bankami, nie podważa tezy, że źródłem darowizny były wcześniejsze wpłaty syna na rachunek ojca. Każdy ma prawo posiadania dowolnej sumy pieniężnej, lecz powołując się na fakt w postępowaniu sądowym, należy go wykazać – podkreślił SN.

Jak dodał, sama możliwość zakupu z majątku osobistego nie świadczy, że nie został on dokonany z majątku wspólnego. Skarżący nie wskazał w toku procesu przed pierwszą i drugą instancją składu majątku wspólnego przed nabyciem nieruchomości ani braku jego zmniejszenia na skutek nabycia nieruchomości. To dopiero mogłoby wskazywać na nabycie nieruchomości w całości z majątku osobistego.

Ponadto nawet w takim przypadku należy domniemywać, że z powodu sum wpłaconych przez skarżącego na lokaty ojca nabycie nieruchomości nastąpiło z majątku wspólnego, a ustalona przez SO część ceny nabycia nieruchomości pochodząca z majątku wspólnego odpowiada właśnie wysokości środków przechowywanych przez pozwanego na rachunkach ojca.

Sygnatura akt: I CSK 7036/22

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Anisa Gnacikowska, adwokat

Jeśli między małżonkami istnieje ustrój wspólności małżeńskiej majątkowej, to wszystkie przedmioty, w tym nieruchomości nabyte także przez jednego z małżonków, wchodzą do majątku wspólnego. Małżonek może nabyć nieruchomość do majątku osobistego, tylko jeśli udowodni, że środki na nabycie rzeczywiście pochodziły z majątku osobistego, np. z darowizny od rodziców czy oszczędności sprzed zawarcia związku małżeńskiego.
Zdarza się, że w obliczu rozstania małżonkowie przekazują znaczne sumy osobom trzecim, jednak samo przekazanie środków nie wyłącza konieczności ich późniejszego rozliczenia z byłym małżonkiem. Dlatego małżonkowie w separacji faktycznej przed uzyskaniem znacznych środków lub zakupem nieruchomości powinni pomyśleć o ustanowieniu rozdzielności czy to intercyzą, czy przed sądem.

 

Sama możliwość zakupu nieruchomości z majątku osobistego nie świadczy o tym, że transakcja nie została dokonana z majątku wspólnego – wskazał Sad Najwyższy w sprawie o podział majątku wspólnego.

Sądy cywilne, w tym Sąd Okręgowy w Szczecinie, ustaliły, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków wchodzi 33/100 nieruchomości o wartości 200 tys. zł. Mężczyzna sprzedał tę nieruchomość po rozwodzie, a kobieta do czasu jej sprzedaży nie ujawniła swego prawa, tj. udziału w nieruchomości w księdze wieczystej. W tej sytuacji w skład majątku wspólnego nie wchodzi ten udział, lecz jego równowartość, czyli 33/100 ceny jej kupna.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości