- Analizując skargi do Rzecznika oraz dane GIS z dużym niepokojem stwierdzam, że warunki sanitarne w wielu żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach dziecka, bursach, internatach, ośrodkach specjalnych nadal wymagają poprawy – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z danych GIS wynika, że w 2014 r. w 718 obiektach stwierdzono niezapewnienie zgodnego z przepisami standardu dostępności do urządzeń sanitarnych, w 91 placówkach stwierdzono zaniedbania w zakresie stanu czystości i porządku sanitariatów, w 830 przypadkach urządzenia sanitarne były niesprawne technicznie, a w 14 placówkach dzieci nadal korzystały jedynie z ustępów zewnętrznych. Ponadto w 164 obiektach nie wywiązano się z obowiązku zapewnienia bieżącej ciepłej wody we wszystkich umywalkach, a w 148 szkołach nie zapewniono również należytych warunków do utrzymania higieny osobistej (np. brak papieru toaletowego, ręczników papierowych lub suszarki elektrycznej do suszenia rąk oraz mydła w płynie w dozownikach).

- Około połowy szkół w Polsce nie wywiązało się także z obowiązku zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych – zwraca uwagę Marek Michalak.

Rzecznik zwrócił się do szefa GIS o ocenę stanu sanitarnego placówek dla dzieci i młodzieży w 2015 roku, egzekwowanie realizacji prawnych nakazów dotyczących zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny przez organy prowadzące placówki oraz wskazanie czy organy prowadzące, które zaplanowały likwidację ustępów zewnętrznych na lata 2010-2015 – zrealizowały zamierzenia oraz przekazania danych placówek, w których nadal problem występuje.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego