Co grozi za przeklinanie na Facebooku

Mężczyzna został wezwany do stawienia się na przesłuchanie, ponieważ na facebookowej grupie użył niecenzuralnego słowa.

Aktualizacja: 24.09.2018 13:31 Publikacja: 24.09.2018 11:19

Co grozi za przeklinanie na Facebooku

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Wezwanie wystosowane przez straż miejską dotyczy komentarza opublikowanego na portalu społecznościowym Facebook w grupie "NieMaAnarachiiParkingowejwPoznaniu!".

Autor wpisu ma się stawić w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.

Straż miejska powołuje się na art. 141 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Kontrowersję w sprawie budzi fakt, czy grupę na internetowym portalu można uznać za miejsce publiczne.

W kwietniu zapadł precedensowy wyrok Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, iż Internet jest miejscem publicznym. Sprawa dotyczyła obrazków, jakie w sieci opublikowało stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność", m.in. zakaz pedałowania.

O komentarz do sprawy w Poznaniu zwróciliśmy się do mec. Marty Trawczyńskiej z kancelarii Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy w Olsztynie. Jej zdaniem użycie nieprzyzwoitego słowa na facebookowym profilu nie powinno być uznane za wykroczenie z art. 141 k.w., gdyż wpisy na Facebooku może przeglądać tylko osoba zalogowana do tego portalu.

Opinia eksperta

Marta Trawczyńska – kancelaria Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy

Przed wydaniem przez Sąd Najwyższy wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt IV KK 296/17) istniały wątpliwości czy internet można uznać za miejsce publiczne. Sąd Najwyższy rozstrzygnął ten spór, stwierdzając, że internet ma charakter miejsca publicznego. Niniejsze orzeczenie zostało wydane na tle pojawiającego się coraz częściej problemu, a mianowicie czy używanie nieprzyzwoitych słów w publikacjach internetowych można kwalifikować jako wykroczenie z art. 141 k.w. Przepis ten penalizuje umieszczanie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków albo używanie słów nieprzyzwoitych. W ocenie Sądu Najwyższego przy interpretacji przepisu art. 141 k.w. należy zastosować wykładnię celowościową, uwzględniając rozwój osiągnięć technicznych, cywilizacyjnych i współczesne potrzeby. Biorąc pod uwagę fakt, że umieszczone w internecie treści są dostępne dla nieograniczonej liczy osób, Sąd Najwyższy uznał internet za miejsce publiczne. Jednocześnie podkreślił, że od serwisów www, do których dostęp nie jest w żaden sposób limitowany, należy odróżnić fora i serwisy internetowe, które wymagają logowania. Strony, do których dostęp jest ograniczony poprzez zabezpieczenie ich loginem i hasłem, tracą zdaniem Sądu Najwyższego status miejsca publicznego. Odnosząc te uwagi do przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że użycie nieprzyzwoitego słowa na facebookowym profilu nie powinno być uznane za wykroczenie z art. 141 k.w., gdyż wpisy na Facebooku może przeglądać tylko osoba zalogowana do tego portalu.

Wezwanie wystosowane przez straż miejską dotyczy komentarza opublikowanego na portalu społecznościowym Facebook w grupie "NieMaAnarachiiParkingowejwPoznaniu!".

Autor wpisu ma się stawić w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona