Ziobro: rażąco niska kara dla opiekuna z ośrodka młodzieżowego za wykorzystywanie podopiecznych

Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, dotyczącego opiekuna z ośrodka młodzieżowego, który wykorzystywał seksualnie dwóch chłopców w wieku poniżej lat 15 - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

Aktualizacja: 01.07.2020 14:51 Publikacja: 01.07.2020 11:16

Ziobro: rażąco niska kara dla opiekuna z ośrodka młodzieżowego za wykorzystywanie podopiecznych

Foto: Adobe Stock

Dramat jednego z chłopców trwał ponad rok, drugiego zaś ponad pół roku. Mężczyzna będąc opiekunem dzieci, wykorzystując ich zaufanie wielokrotnie doprowadził ich poddania się innym czynnościom seksualnym. Do zdarzeń dochodziło na trenie ośrodka młodzieżowego.

Sąd Okręgowy w Gliwicach skazał opiekuna na 3 lata pozbawienia wolności. Rozstrzygnięcie to utrzymał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Kasację od tego wyroku z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry złożył jego zastępca Robert Hernand.

Zarzucił on rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów prawa karnego procesowego polegające m.in. na zaniechaniu dokonania przez Sąd Apelacyjny w Katowicach rzetelnej kontroli odwoławczej w zakresie orzeczenia o karze. Skutkiem tego doszło do wymierzenia skazanemu, za dwie zbrodnie wobec małoletnich, kary rażąco niewspółmiernej tj. kary 3 lat pozbawienia wolności, która w świetle ustalonego stanu faktycznego powinna zostać uznana za zbyt łagodną.

Czytaj także:

Kasacja Prokuratora Generalnego od wyroku za molestowanie seksualne 12-latki

Zastępca Prokuratora Generalnego wskazał, że Sąd Okręgowy w Gliwicach, przy aprobacie Sądu Apelacyjnego, ferując rozstrzygnięcie o karze bądź to nie uwzględnił wszystkich prawidłowo ustalonych okoliczności, w tym zwłaszcza nadużycia przez skazanego zdobytego uprzednio zaufania małoletnich pokrzywdzonych i skutków jakie wywołały w ich rozwoju psychofizycznym jego przestępcze zachowania, bądź to nie nadał właściwej rangi prawidłowo ustalonym i zasadniczo podzielonym przez Sąd Apelacyjny okolicznościom w postaci wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości.

Zaznaczył, że jak wynika z niekwestionowanych przez sądy ustaleń, skazany wielokrotnie, przez znaczny okres czasu, w sposób przemyślany dopuszczał się innych czynności seksualnych na szkodę małoletnich chłopców. - Szczególne oburzenie budzi okoliczność, iż oskarżony najpierw zdobył zaufanie chłopców, które następnie wykorzystał w celach przestępczych, atakując ich wolność seksualną. Skutki działań oskarżonego niewątpliwie odbiły się na rozwoju psychofizycznym pokrzywdzonych, którzy do dziś przeżywają traumę - podkreśla Zastępca Prokuratora Generalnego. - Sprawca działał z niskich pobudek. Sposób popełnienia przez niego przestępstwa charakteryzował się wyjątkową niegodziwością i brakiem skrupułów w dążeniu do zaspokojenia własnych popędów płciowych. Co szczególnie bulwersujące, nie był to jednorazowy akt, ale wielokrotne zachowania, rozciągnięte w znacznych ramach czasowych - dodaje.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego