Ministerstwo Sprawiedliwości spóźniło się z budową systemu usług elektronicznych (ten powinien działać już od połowy 2013 r.). Od 1 stycznia drogą elektroniczną będzie można złożyć i opłacić wniosek, a także odebrać zaświadczenie z KRK.

System umożliwiający uzyskanie zaświadczenia bez wychodzenia z domu został stworzony w ramach projektu finansowanego z programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka".

podstawa prawna: nowela ustawy z 22 listopada 2013 r. DzU z 23 grudnia, poz. 1621