Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało 15 podmiotów, które już od stycznia 2015 r. zorganizują pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar przestępstw na swoim terenie. Do konkursu zgłosiło się 36 podmiotów, przy wyborze brane były pod uwagę doświadczenie, kadra, cena i potencjalna liczba osób, które mogą z pomocy skorzystać. Specjaliści będą teraz czekać na pokrzywdzonych w prokuraturach, komendach policji, ośrodkach pomocy społecznej itd. Wybrane podmioty zajmą się koordynowaniem pomocy. Dla każdego z nich i specjalistów, z których usług zdecydują się korzystać, MS zarezerwowało 84 tys. zł rocznie.

– Pomoc w tej formie będzie świadczona na próbę przez rok. Jeśli się sprawdzi, ma szansę zostać wprowadzona na stałe – informuje Marzena Kruk z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc pokrzywdzonym, którzy często są też świadkami w postępowaniu karnym, na większą skalę wiąże się też z uchwaloną niedawno przez Sejm ustawą o ochronie świadka. Resort w ramach pilotażu chce w dwóch wybranych sądach rejonowych szczególnie wspierać świadków. W myśl zasady, że świadek bezpieczny powie więcej, co pozwoli skrócić czas procesu. W kolejnym projekcie ukaże się e-poradnik prawny dla młodzieży. Znajdą się w nim porady związane z wykorzystywaniem seksualnym czy przestępczością internetową.

W przyszłym roku MS chce też wydać 3 mln zł na promocję mediacji. O tym, że jest mało popularna, świadczą liczby. W 2013 r. do sądów trafiło 15 mln spraw, do mediacji kwalifikowałoby się 3,8 mln, a przeprowadzono ich zaledwie 7 tys. 670, co stanowi 0,02 proc. spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i pracy. MS chce, by było to 15 proc.