Skazany za zniesławienie policjanta. Sąd wysyłał mu pisma pod zły adres

Rzecznik praw obywatelskich złożył kasację w sprawie mężczyzny skazanego za pomówienie policjanta. Wszystkie pisma sąd wysyłał pod adres wskazany przez policjanta, który wniósł prywatny akt oskarżenia. Adres ten był jednak nieprawidłowy, czego sąd nie sprawdził, choć mógł to uczynić.

Publikacja: 12.04.2024 11:31

Sąd Rejonowy, zdjęcie poglądowe

Sąd Rejonowy, zdjęcie poglądowe

Foto: rp.pl / Mateusz Adamski

Jak czytamy na stronie rzecznika praw obywatelskich, policjant, działając jako oskarżyciel prywatny, złożył wobec obywatela akt oskarżenia o zniesławienie z art. 212 § 1 Kodeks karnego. Chodziło o pomówienie policjanta o to, że składał on fałszywe zeznania w sądzie. 

Przesyłki wracały do sądu

W procesie odbyło się kilka rozpraw. Wszystkie pisma sądu, w tym zawiadomienia o terminach posiedzenia pojednawczego i rozpraw, odpis prywatnego aktu oskarżenia oraz pouczenie o prawach i obowiązkach oskarżonego sąd wysyłał pod adres wskazany przez policjanta. Żadna z przesyłek nie została odebrana przez oskarżonego. Przesyłki były awizowane, następnie zaś wracały do sądu z adnotacją "zwrot — nie podjęto w terminie" lub "zwrot".

Oskarżony nie był obecny na żadnej rozprawie, jak również na posiedzeniu pojednawczym. Nie brał także udziału w żadnej innej czynności procesowej i nie przedstawił stanowiska w sprawie. Każdorazowo sąd wydawał postanowienia o uznaniu zawiadomienia dla oskarżonego za doręczone.

Ostatecznie mężczyzna został skazany za pomówienie policjanta. Sąd wymierzył za to oskarżonemu karę 2 tys. zł grzywny oraz zasądził od niego nawiązkę na rzecz oskarżyciela prywatnego w tej samej wysokości. Obciążył go też kosztami.

Przesyłka nadana dzień po ogłoszeniu wyroku z odpisem wyroku z pouczeniem wróciła do sądu z adnotacją „zwrot-nie podjęto w terminie". Wyrok nie został zaskarżony i uprawomocnił się.

Sąd nie podjął żadnych czynności weryfikujących adres

Rzecznik praw obywatelskich postanowił złożyć kasację w tej sprawie. Jak zauważa, sąd wysyłał pisma pod adres wskazany przez oskarżyciela prywatnego. Oskarżony w żaden sposób nie potwierdził, że jest to jego rzeczywisty adres. Nie zachodziły więc przesłanki używania tego adresu jako adresu „wskazanego przez stronę" w razie zmiany jej miejsca pobytu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, „wysyłanie zawiadomienia o rozprawie na adres inny niż ten wskazany przez samego oskarżonego nie spełnia wymogu prawidłowego powiadomienia go o jej terminie”.

RPO zwraca uwagę, iż mimo że oskarżony nie odebrał żadnej z licznych przesyłek, w toku trwającego niemal 1,5 roku postępowania sąd nie podjął żadnych czynności weryfikujących adres wskazany przez oskarżyciela prywatnego. "Brak zaś jakiejkolwiek reakcji oskarżonego na toczące się tak długo postępowanie rodził konieczność wyjaśnienia przez sąd prawidłowości adresu. Zachodziła bowiem poważna wątpliwość, czy oskarżony w ogóle wie o toczącym się przeciw niemu postępowaniu. Sąd mógł to uczynić choćby w trybie art. 488 § 2 k.p.k., zlecając Policji przeprowadzenie wywiadu środowiskowego czy przesłuchanie sąsiadów - jednak tego nie uczyniono" - podkreśla rzecznik. 

Czytaj więcej

Rzecznik składa kasację w sprawie obywatela, którego prawo do obrony zostało naruszone przez Sąd

Jak czytamy na stronie rzecznika praw obywatelskich, policjant, działając jako oskarżyciel prywatny, złożył wobec obywatela akt oskarżenia o zniesławienie z art. 212 § 1 Kodeks karnego. Chodziło o pomówienie policjanta o to, że składał on fałszywe zeznania w sądzie. 

Przesyłki wracały do sądu

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?