Dotyczy uzupełnienia przepisów z 30 grudnia 2020 r. umożliwiających ekstradycję obywateli polskich do Zjednoczonego Królestwa. Ma usunąć wątpliwości interpretacyjne, czy umowę między UE a Zjednoczonym Królestwem wolno stosować wprost. We współpracy w sprawach karnych z Wielką Brytanią i Irlandią Północną stosowana będzie umowa o handlu i współpracy, a w zakresie w nieuregulowanym w umowie stosować się będzie odpowiednio przepisy mające zastosowanie w stosunkach z państwami członkowskimi UE. Określone zostaną jednoznacznie warunki, pod jakimi można wydać Polaka do Zjednoczonego Królestwa na podstawie nakazu aresztowania. Dotyczyć to ma jedynie sytuacji, gdy: czyn nie został popełniony na terytorium Polski ani na polskim statku wodnym/powietrznym, stanowił przestępstwo według prawa polskiego lub stanowiłby według niego przestępstwo w razie popełnienia w Polsce tak w czasie popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia nakazu.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu.

Czytaj więcej

Brexit: szybka ekstradycja pod znakiem zapytania