Minister sprawiedliwości chce zmienić Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Projekt właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Nowela jest obszerna, ale głównie chodzi o stosowanie środków zapobiegawczych i postępowanie z osobami pozbawionymi wolności.

Nowela zakłada przeprowadzanie posiedzenia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego nie później niż ciągu siedmiu dni, jeżeli przesłuchanie podejrzanego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju.

Czytaj więcej

Prezydent mówi tak dla kar, które mają tylko odstraszać

Zmiana tego przepisu ma zapewnić sprawne rozpoznanie wniosku prokuratora w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby, której nie ma „pod ręką”.

MS chce ujednolicić praktykę przeprowadzenia posiedzeń w tym przedmiocie w poszczególnych sądach, jak i wskazać termin przeprowadzenia posiedzenia.

Sprawa jest poważna, bo liczba zastosowanych aresztowań i ich przedłużenie w I połowie 2022 r w sprawach karnych i wykroczeniowych stale rośnie. Podobnie jak i liczba ich przedłużeń.

Zmiany w projektowanej regulacji mają usprawnić rozpoznanie wniosku prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby, której przesłuchanie jest niemożliwe.

W innej zmianie wprowadza się terminy i obowiązki podejmowania przez sądy działań mających na celu czynności poszukiwawcze oraz stałą kontrolę prowadzonych poszukiwań skazanych, którzy nie zostali doprowadzeni do aresztu śledczego do odbycia kary.

W kolejnej proponuje się, aby pisma sądowe zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym i odnotowane w nim jako wydane mogły być wysyłane bez podpisu.

Przepis nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy przepisy szczególne ustaw bądź rozporządzeń wymagać będą zamieszczenia podpisu pod określonym pismem sądowym.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe