Będą poszukiwać skazanych

Tam, gdzie nie można szybko przesłuchać osoby w sprawie o zastosowanie aresztu, sąd ma mieć maksymalnie tydzień, by podjąć decyzję.

Publikacja: 05.12.2022 07:05

Będą poszukiwać skazanych

Foto: Adobe Stock

Minister sprawiedliwości chce zmienić Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Projekt właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Nowela jest obszerna, ale głównie chodzi o stosowanie środków zapobiegawczych i postępowanie z osobami pozbawionymi wolności.

Nowela zakłada przeprowadzanie posiedzenia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego nie później niż ciągu siedmiu dni, jeżeli przesłuchanie podejrzanego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju.

Czytaj więcej

Prezydent mówi tak dla kar, które mają tylko odstraszać

Zmiana tego przepisu ma zapewnić sprawne rozpoznanie wniosku prokuratora w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby, której nie ma „pod ręką”.

MS chce ujednolicić praktykę przeprowadzenia posiedzeń w tym przedmiocie w poszczególnych sądach, jak i wskazać termin przeprowadzenia posiedzenia.

Sprawa jest poważna, bo liczba zastosowanych aresztowań i ich przedłużenie w I połowie 2022 r w sprawach karnych i wykroczeniowych stale rośnie. Podobnie jak i liczba ich przedłużeń.

Zmiany w projektowanej regulacji mają usprawnić rozpoznanie wniosku prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby, której przesłuchanie jest niemożliwe.

W innej zmianie wprowadza się terminy i obowiązki podejmowania przez sądy działań mających na celu czynności poszukiwawcze oraz stałą kontrolę prowadzonych poszukiwań skazanych, którzy nie zostali doprowadzeni do aresztu śledczego do odbycia kary.

W kolejnej proponuje się, aby pisma sądowe zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym i odnotowane w nim jako wydane mogły być wysyłane bez podpisu.

Przepis nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy przepisy szczególne ustaw bądź rozporządzeń wymagać będą zamieszczenia podpisu pod określonym pismem sądowym.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Minister sprawiedliwości chce zmienić Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Projekt właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Nowela jest obszerna, ale głównie chodzi o stosowanie środków zapobiegawczych i postępowanie z osobami pozbawionymi wolności.

Nowela zakłada przeprowadzanie posiedzenia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego nie później niż ciągu siedmiu dni, jeżeli przesłuchanie podejrzanego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt