Mariusz Krasoń to jeden z niepokornych prokuratorów, których Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski delegował  w trybie natychmiastowym do odległych od ich miejsc zamieszkania jednostek prokuratury. Krasoń dostał trzy półroczne delegacje, w tym jedną do odległego o ponad 200 km Wrocławia, choć na co dzień opiekuje się schorowanymi rodzicami.  Decyzja Święczkowskiego nie zawierała uzasadnienia, lecz według opinii środowisk prawniczych, delegowanie miało być karą za to, że Krasoń zainicjował podjęcie przez zgromadzenie krakowskich prokuratorów uchwały wzywającej do zaprzestania politycznych nacisków na prokuratorów. I choć sąd pracy, do którego odwołał się Krasoń, wydał postanowienie o wstrzymaniu delegacji do czasu rozpoznania powództwa Krasonia, szefostwo prokuratury nie zmieniło decyzji. 

Po powrocie z delegacji we Wrocławiu, prokurator Krasoń znów został delegowany. Z macierzystej Prokuratury Regionalnej trafił najpierw do pracy w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Prądnik Biały, a następnie do Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze.

W czerwcu Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, że delegowanie Krasonia było bezprawne i nie było do niego podstaw. Uznał, że delegacje Krasonia były konsekwencją jego działalności w samorządzie prokuratorów oraz w stowarzyszeniu Lex Super Omnia i  miały cechy dyskryminacji.

Czytaj więcej

Bogdan Święczkowski, Prokurator Krajowy
Prokurator Krajowy delegował niepokornych daleko od domu

Jeszcze w marcu 2020 r. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie karne ws. przekroczenia uprawnień przez sędziów sądów rejonowego i okręgowego w Krakowie, którzy uwzględnili  wniosek Krasonia o wstrzymanie delegacji do Wrocławia oraz przywrócili go do pracy w Krakowie. Wezwania w tej sprawie otrzymali: sędzia Marzena Henrych, sędzia Sabina Czech-Śmiałkowska, sędzia Katarzyna Rozwoda, asesor Sławomir Folusz – z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sędzia Agata Pyjas-Luty, sędzia Monika Kowalska i sędzia Iwona Łuka-Kliszcz (w stanie spoczynku) - z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędzia Jarosław Łukasik, sędzia Grażyna Baran, sędzia Urszula Pałkowska-Różycka i sędzia Dominika Augustyn z Sądu Okręgowego w Krakowie, i sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Aneta Tomasik- Żukowska (delegowana do Sądu Okręgowego w Krakowie).

Czytaj więcej

Prokuratura bierze się za sędziów, którzy wstrzymali delegację prokuratora Mariusza Krasonia

Sprawa wzbudziła poważne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich. W jego ocenie takie działania Prokuratury Krajowej mogą, ingerować w sprawowanie władzy sędziowskiej poprzez wywołanie u sędziów obawy poniesienia negatywnych konsekwencji za podejmowanie działań zgodnie z własnym przekonaniem i z zastosowaniem posiadanej wiedzy. Czyli w niezawisłość sędziowską, niezbędną do pełnej realizacji prawa do sądu.

RPO przedstawił swoje uwagi prokuratorowi prowadzącemu postępowanie, a 10 listopada otrzymał od  naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej informację, że 3 listopada śledztwo przeciw sędziom zostało umorzone wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.