Sprawa dotyczy protestów z 30 maja 1960 r., które przeszły do historii pod nazwą „wydarzeń zielonogórskich”. Jak przypomina w komunikacie Prokuratura Krajowa, w ich trakcie kilka tysięcy mieszkańców Zielonej Góry broniło Domu Katolickiego, który komuniści chcieli eksmitować. Opór stawiło im tysiące mieszkańców. Zostali oni ostatecznie spacyfikowani, a ponad 160 osób zatrzymano.

Jedna z zatrzymanych kobiet została skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zbiorowisku publicznym oraz czynną napaść – z pobudek chuligańskich – na funkcjonariuszy MO poprzez rzucanie w nich kamieniami. Przebywała ona w zakładzie karnym od momentu zatrzymania 31 maja 1960 r. do 1 sierpnia 1961 r., kiedy została warunkowo przedterminowo zwolniona. Apelacja obrońcy kobiety została przez sąd odwoławczy odrzucona 24 października 1960 r.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro składa kasacje od wyroków z lat 50-tych

W skierowanej od tego orzeczenia kasacji Prokurator Generalny wskazał, że przypisanie kobiecie przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariuszy MO jest niezasadne. - W „wydarzeniach zielonogórskich” to właśnie oddziały milicji, w tym ZOMO, były stroną atakującą, zaś członkowie Kościoła broniący Domu Katolickiego jedynie opierali się bezprawnemu atakowi totalitarnej władzy, która przy pomocy sił porządkowych dyskredytowała Kościół katolicki i ograniczała jego wpływy społeczne - wskazuje PG. Podkreśla, że działania podejmowane wobec zielonogórzan-katolików ocenić należy jako bezprawne nawet z punktu widzenia ówczesnego prawodawstwa.

O bezprawności działań ówczesnej władzy w związku z „wydarzeniami zielonogórskimi” wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy podkreślając, iż było to naruszenie obowiązujących norm konstytucyjnych gwarantujących obywatelom wolność sumienia i wyznania. - Z tego punktu widzenia oczywistym nadużyciem było również kwalifikowanie czynów uczestników protestów jako działań z pobudek chuligańskich - zauważa Prokurator Generalny, który wniósł o uchylenie zaskarżonych wyroków oraz o uniewinnienie kobiety.