Minister spraw wewnętrznych i administracji chce dać strażnikom miejskim uprawnienie do ścigania wykroczeń popełnianych na e-hulajnogach, urządzeniach transportu osobistego, a także przez osoby poruszające się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch. A wszystko to za sprawą noweli prawa o ruchu drogowym, która obowiązuje od 20 maja 2021 r. Strażnicy miejscy uzyskali uprawnienie do kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń oraz co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

Czytaj także: Już nie wszędzie pojedziesz e-hulajnogą

Dodatkowo na podstawie art. 86a kodeksu wykroczeń strażnicy będą mogli ukarać mandatem za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez miłośników UTO. Uzasadnienie zmiany? Wzmocnienie ochrony porządku publicznego, zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe