Do ministra infrastruktury trafiła właśnie poselska interpelacja.

Rzecz dotyczy braku ustandaryzowanych metod badań psychologicznych mających na celu wykrycie uzależnienia kandydata na kierowcę zawodowego od alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających. Powinny to być badania lekarskie, których celem jest wykrycie faktu uzależnienia kandydata na kierowcę – postulują posłowie.

Czytaj więcej

Kontrola trzeźwości w firmach już możliwa

Orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu nie powinna otrzymać osoba dotknięta zaburzeniami zachowania i zdolności oceny sytuacji.

– Marszałkowie województw sprawujący nadzór nad pracowniami psychologicznymi powinni mieć pełną wiedzę o rzetelności przeprowadzanych badań lekarskich i psychologicznych – piszą autorzy interpelacji.