O jakie informacje chodzi? Podstawowe są trzy: skrót kryptograficzny dokumentacji producenta; indywidualna emisja CO2 oraz średnia wartość ładowności.

Powyższy zakres danych technicznych jest niezbędny dla zapewnienia możliwości monitorowania i sprawozdawczości do Komisji Europejskiej w odniesieniu do emisji CO2. Na tym nie koniec zmian.

Z ewidencji usunięte zostaną informacje dotyczące karty pojazdów i nalepki kontrolnej. Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.–ał

Etap: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

CEPiK będzie wszechstronny, a kierowca pod większą kontrolą