Obowiązujące przepisy nie dopuszczają kierowania do niosącej ryzyko zakażenia pracy przy zwalczaniu epidemii m.in. osób z orzeczonymi chorobami przewlekłymi. Oznacza to, że decyzja o skierowaniu do takiej pracy w ogóle nie powinna była zostać wobec takich osób wydana.

Jeżeli jednak decyzja, pomimo tego, zostanie podjęta ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. Jej niewykonanie naraża natomiast adresata na ryzyko nałożenia kary finansowej w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. W związku z tym rekomendujemy, aby:

- odwołać się od niej zgodnie z treścią zawartego w niej pouczenia (od decyzji Wojewody przysługuje w tym zakresie odwołanie do Ministra Zdrowia, wnoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji),

- niezwłocznie zawiadomić organ kierujący (co do zasady Wojewodę) oraz podmiot, na rzecz którego praca ma być świadczona o chorobie przewlekłej, przedstawiając zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej oraz

Czytaj także: Delegowanie lekarzy: najpierw prośbą, później nakazem

- jeżeli samo podjęcie pracy przy zwalczaniu epidemii stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby zobowiązanej, rekomendujemy pozyskanie zwolnienia lekarskiego (L4) i przesłanie go do podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona praca.

stan prawny na 6 kwietnia 2020 roku

Ewelina Jeglikowska, radca prawny w Kancelarii Sowisło & Topolewski. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita".

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM