Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Dlatego NZS domaga się stworzenia Centrów Pomocy Psychologicznej. Miały by działać w ośrodkach akademickich.

- Obecnie dużo mówi się o zdrowiu fizycznym, ale nie należy zapominać o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne, szczególnie w czasie pandemii. Nasze badanie pokazuje, że istnieje pilna potrzeba wypracowania rozwiązań gwarantujących studentom dostęp do profesjonalnej i bezpłatnej pomocy psychologicznej –mówi Jakub Sobolewski, wiceprzewodniczący NZS.

Zdecydowana większość, bo aż 83 proc. respondentów uważa cenę za prywatną wizytę u specjalisty jako wysoką. Prawie połowa badanych studentów korzystała już z pomocy psychologa, z czego 37 proc. zdeklarowało, że nie były to wizyty jednorazowe.

Zdaniem respondentów szkoły wyższe powinny lepiej promować dbałość o zdrowie psychiczne. Dotychczasowe działania uczelni aż 67 proc. studentów uważa za niewystarczające. Ponad połowa nie wie nawet, czy ich szkoła zatrudnia psychologa.