Portal Onet.pl sprawdził, jak polskie uczelnie przygotowują się do nowego semestru w dobie pandemii koronawirusa.

"Z uwagi na fakt, iż trwa pandemia i sytuacja epidemiologiczna jest cały czas potencjalnie niebezpieczna, a dodatkowo obowiązują nas w dalszym ciągu rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie do prowadzenia zajęć kontaktowych, zakładamy, że większość zajęć w zbliżającym się semestrze prowadzona będzie zdalnie, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" - pisze na stronie UŚ prof. Ryszard Koziołek, rektor elekt tej uczelni.

Oznacza to, że wszystkie wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe będą realizowane w sposób zdalny. Rektor zaleca prowadzenie w formie zdalnej następujących rodzajów zajęć: ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria, zajęcia tutoringowe. Natomiast w formie kontaktowej mają się odbywać laboratoria, ćwiczenia terenowe, praktyki i warsztaty.

Na Uniwersytecie Warszawskim decyzja jeszcze nie zapadła. - Na pewno w październiku studenci rozpoczną zajęcia, ale nie wiemy jeszcze, w jakiej formie. Czekamy z decyzją na rozwój sytuacji epidemicznej. Na naszej uczelni studiuje ponad 40 tys. osób na kierunkach od humanistycznych do bardziej ścisłych i na przykład problemem jest kształcenie zdalne, jeżeli chodzi o zajęcia laboratoryjne. Zastanawiamy się, jak je zorganizować - mówi Onetowi Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka UW.

- Wiadomo, że inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października, ale zajęcia dydaktyczne rozpoczniemy dwa tygodnie później, w połowie miesiąca. Przez ten czas prowadzona będzie jeszcze rekrutacja na studia I stopnia, co jest związane z tym, że wyniki matur poprawkowych mają zostać ogłoszone do 30 września. Dajemy więc maturzystom trochę czasu. Dłuższy będzie także termin rekrutacji na kierunki II stopnia - dodaje rzeczniczka.

Decyzję podjęły już natomiast władze Szkoły Głównej Handlowej. Jak czytamy w zarządzeniu rektora tej uczelni, prof. Marka Rockiego, z dnia 31 lipca br., w zbliżającym się semestrze "zajęcia dydaktyczne ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych prowadzone są w formie kształcenia na odległość".

- Ta decyzja jest oczywiście podyktowana sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie naszych studentów i pracowników. Decyzja została podjęta już teraz, by mieli czas na przygotowanie się do tej formy funkcjonowania w nowym roku akademickim - mówi Onetowi Andrzej Jaszczuk, dyrektor Działu Promocji i Rekrutacji SGH.

Lubelskie uczelnie uzależniają formę prowadzenia zajęć od sytuacji epidemicznej w kraju. Decyzje, które zostaną podjęte w tej sprawie, mają być zgodne z rekomendacjami władz publicznych, w szczególności odpowiednich ministerstw. - Jesteśmy przygotowani na każdy wariant prowadzenia zajęć (zdalne, hybrydowe lub stacjonarne), natomiast konkretne decyzje dotyczące nowego semestru, będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia studentów i zostaną podjęte w późniejszym terminie, najprawdopodobniej we wrześniu - mówi Onetowi Katarzyna Bojko z biura prasowego KUL.