Od 1 stycznia wchodzi w życie  § 8 ust. 2–6 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stosowanego sposobu i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny jego zasadności.

Chociaż rozporządzenie obowiązuje już od czerwca 2012 r., placówki psychiatryczne dostały półtora roku na doposażenie niektórych sal. Chodzi konkretnie o izolatki. Rozporządzenie w § 8 wskazuje, że w salach tych mają się znaleźć urządzenia do monitorowania chorych psychicznie. Zarządzający szpitalami psychiatrycznymi powinni umieścić w nich kamery umożliwiające stały nadzór nad agresywnymi pacjentami. Chodzi o osoby, wobec których personel medyczny zdecydował się użyć przymusu bezpośredniego, czyli unieruchomienia – np. kaftanem bezpieczeństwa – lub izolacji.

– Monitoring wpłynie na jeszcze większą mobilizację personelu medycznego do prawidłowego stosowania tego środka. Stan fizyczny osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej pielęgniarka powinna kontrolować nie rzadziej niż co 15 minut, również w czasie snu tej osoby – ocenia Krystyna Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta.

Wchodzący w życie przepis rozporządzenia stanowi ponadto, że dostęp do zapisów z monitoringu będą miały tylko osoby upoważnione. Ponadto szpital musi zachować je na minimum przez miesiące, jakie minęły od izolacji pacjenta. Przepisy stanowią także, że po pół roku szpital ma obowiązek zniszczyć nagrania z obserwowania pacjenta, tak aby nie dało się ich odtworzyć.

– Te nagrania mogą poprawić bezpieczeństwo pacjentów w szpitalu oraz ułatwić weryfikowanie przebiegu leczenia – dodaje Kozłowska.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z 28 czerwca 2012 r. DzU z 29 czerwca, poz. 740