Rząd przyjął zmiany w ustawie o transporcie kolejowym. Chodzi o szkolenie i egzaminowanie maszynistów. Zostanie ono rozdzielone. Szkoleniem zajmować się będą nadal ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, a egzaminy poprowadzą egzaminatorzy zatrudniani przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Dotychczasowe ośrodki szkolenia i egzaminowania staną się wyłącznie ośrodkami szkolenia.

Czytaj także: Egzamin na prawo jazdy. Nowe przepisy mają skrócić kolejki w WORD-ach, eksperci mówią: nie ma szans

Prezes UTK będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów w formie testów dla kandydatów na maszynistów, ubiegających się o licencję maszynisty. Będzie on również przeprowadzał egzaminy państwowe na świadectwo maszynisty.

Opłata za egzaminowanie kandydatów na maszynistów nie może być wyższa niż równowartość 20 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedniego).

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu