Siedem dni na składnie protestów wyborczych

Ogłoszenie wyniku wyborów europejskich w Dzienniku Ustaw otwiera procedurę składania protestów wyborczych. Zainteresowani mają na to siedem dni.

Publikacja: 10.06.2024 14:46

Protesty wyborcze

Protesty wyborcze

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Protest z powodu przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów, może wnieść wyborca, pełnomocnik wyborczy lub przewodniczący komisji wyborczej.

Gdzie wnosi się protesty wyborcze

Protesty wnosi się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego na piśmie (nie można faksem lub mailem), bezpośrednio w budynku SN (w godz. 8–16 od poniedziałku do piątku) lub nadając w placówce pocztowej. Trzeba jednak uważać, aby wpłynął przed upływem terminu na wniesienie. Wyborcy przebywający za granicą mogą złożyć protest właściwemu terytorialnie konsulowi, a wysłany pocztą zagraniczną lub kurierem musi wpłynąć do urzędu konsula w ciągu siedmiu dni.

Co musi się znaleźć w proteście wyborczym

Protest musi spełniać rygory jak pismo procesowe, ale nie wymaga się udziału adwokata. W szczególności ma wskazywać wnoszącego protest, jego adres i PESEL, obwód głosowania, w którego spisie wyborców był on umieszczony, i – co oczywiste – musi być podpisany. W poprzednich wyborach przytłaczająca większość protestów odpadała z powodów formalnych.

Co się tyczy meritum protestu to jego autor musi wykazać, że nieprawidłowości, na jakie się powołuje, np. utrudnienia podczas głosowania, mogły mieć wpływ na wyniki wyborów choćby jednego europosła.

Czytaj więcej

Wyniki wyborów europejskich: Konfederacja z niemal taką samą liczbą głosów jak 15 października. Inni dużo stracili

Kto zajmuje się protestem wyborczym

Protesty SN rozpoznaje w pierwszym etapie w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym. Te poważniejsze można też skierować na posiedzenie otwarte dla publiczności. Postępowania kończy opinia, że protest jest niezasadny bądź zasadny, a przy stwierdzeniu zasadności protestu trójkowy skład wskazuje, czy miały one wpływ na wynik wyborów.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej, SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej rozstrzyga o ważności wyborów lub nieważności choćby w części, np. danego europosła, i wtedy nakazuje w tym zakresie ponowić czynności wyborcze. Może też stwierdzić wygaśnięcie mandatów parlamentarnych i postanowić o przeprowadzeniu ponownych wyborów.

Dodajmy, że przy badaniu protestów wyborczych i postępowaniu w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do PE (na co SN ma 90 dni od wyborów) kodeks wyborczy odsyła odpowiednio do przepisów o wyborach do Sejmu.

Profesor Aleksander Stępkowski, sędzia rzecznik SN, powiedział „Rzeczpospolitej”, że zwłaszcza po zeszłorocznych doświadczeniach z jednoczesnymi wyborami parlamentarnymi i referendum sprawne rozpatrzenie protestów w tych wyborach będzie raczej drobnostką dla SN.

Czytaj więcej

Wyniki wyborów europejskich: Europosłowie tracą głosy i mandaty

Protest z powodu przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów, może wnieść wyborca, pełnomocnik wyborczy lub przewodniczący komisji wyborczej.

Gdzie wnosi się protesty wyborcze

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży