Andrzej Duda zwrócił się do Donalda Tuska ws. konfliktu w Prokuraturze Krajowej

"Odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążać będą osobiście Pana Premiera oraz Pana Ministra Adama Bodnara." - to fragment listu prezydenta Andrzeja Dudy do premiera Donalda Tuska ws. konfliktu w Prokuraturze Krajowej.

Publikacja: 30.01.2024 21:39

Andrzej Duda zwrócił się do Donalda Tuska ws. konfliktu w Prokuraturze Krajowej

Foto: Jakub Szymczuk, KPRP

Prezydent stwierdził, że odwołanie ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i powołanie na „nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Jacka Bilewicza” było działaniem niezgodnym z prawem, które wywołuje konsekwencje zarówno dla Polski jak i obywateli. 

Andrzej Duda przywołał przy tym art. 14 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze, który opisuje procedurę powoływania oraz odwoływania Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego:

 Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w liczbie nie większej niż 7 powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą.

Prezydent w swoim liście oparł się zatem o konieczność uzyskania opinii głowy państwa bądź też jego pisemnej zgody. W przypadku odwołania prokuratora Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego Adam Bodnar nie zwrócił się do prezydenta, ponieważ jak uważa Ministerstwo Sprawiedliwości w jego przypadku w ogóle nie doszło do skutecznego powołania. Wynikać ma to z faktu iż powołanie nastąpiło na podstawie przepisu, który już nie obowiązywał.

Czytaj więcej

MS: Prokurator Krajowy Dariusz Barski zastąpiony przez p.o. Jacka Bilewicza

Z tym stanowiskiem nie zgadza się prezydent, który z uwagi na złamanie procedury z Prawa o prokuraturze skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a premierem i Prokuratorem Generalnym. Zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK, wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

Czy wobec tego, zawieszona zostanie wszelka działalność „skonfliktowanych” organów do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Trybunał?

Prezydent wskazał także na wagę odwołania Dariusza Barskiego z jego stanowiska, które może stanowić ryzykowa podważenie wszelkich czynności podjętych w ostatnich latach przez byłego Prokuratora Krajowego, a to ma znowu zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku prawnego. 

„Przedstawiając powyższe kwestie należy wskazać, iż organy prokuratury stoją na straży praworządności, a Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Wszelkie działania organizacyjne podejmowane przez Prokuratora Generalnego w odniesieniu do jednostek prokuratury muszą być prowadzone ze szczególną starannością odnośnie do przestrzegania obowiązujących regulacji, tak aby wzmacniać w społeczeństwie poczucie właściwego działania jednostek wymiaru sprawiedliwości, a nie wprowadzać stanu niepewności i chaosu, którego beneficjentami są wyłącznie sprawcy przestępstw.”, zakończył prezydent. 

Prezydent stwierdził, że odwołanie ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i powołanie na „nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Jacka Bilewicza” było działaniem niezgodnym z prawem, które wywołuje konsekwencje zarówno dla Polski jak i obywateli. 

Andrzej Duda przywołał przy tym art. 14 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze, który opisuje procedurę powoływania oraz odwoływania Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego:

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego