Tag: Prokurator Generalny

Powiązane

Prokuratorzy

Ziobro chce zbadania podstawy prawnej nakładania przez TSUE kar na Polskę

Minister sprawiedliwości kolejny raz daje wyraz temu, że nie zgadza się z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Minister złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów, na podstawie których nałożono na Polskę kary - za Turów oraz Izbę Dyscyplinarną.

"Naruszenie praw człowieka". Skarga nadzwyczajna w sprawie frankowiczów

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie frankowiczów objętych prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Radomiu. PG zarzucił orzeczeniu naruszenie praw człowieka i obywatela.