Precedensowy wyrok: abonament RTV obejmuje telefony, komputery i tablety

Osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, smartfona lub tabletu są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Aktualizacja: 31.01.2024 10:44 Publikacja: 21.01.2024 15:37

Precedensowy wyrok: abonament RTV obejmuje telefony, komputery i tablety

Foto: Adobe Stock

Precedensowy wyrok w sprawie konieczności uiszczenia abonamentu RTV przez użytkowników telefonów komórkowych, komputerów i tabletów wydał 7 marca 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GSK 94/20).

Kanwą wyroku była kontrola w siedzibie jednej z firm przeprowadzona w lutym 2018 roku, kiedy ujawniono włączony odbiornik telewizyjny. Za taki odbiornik kontrolerzy uznali  monitor LCD podłączony do komputera. Spółce nakazano rejestrację odbiornika telewizyjnego oraz zapłatę 681 zł.

WSA: odbiorniki telewizyjne to nie monitory ani też komputery umożliwiające korzystanie z Internetu

Spółka skierowała sprawę do sądu, i w pierwszej instancji wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doszedł do wniosku, że obowiązek płacenia abonamentu RTV obejmuje posiadaczy odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, które umożliwiają natychmiastowy odbiór programu, przy czym odbiornikami są: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon czy wieża stereo z radiem, natomiast nie jest nim komputer ani monitor.

WSA wskazał, że takie stanowisko prezentowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak i Poczta Polska w udostępnionej publicznie informacji - "Za odbiornik radiofoniczny albo telewizyjny uważa się urządzenie stałe lub przenośne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych" (strona internetowa http://www.poczta-polska.pl).

Zdaniem WSA — mimo skromności uregulowań prawnych w zakresie pojęcia odbiornik telewizyjny — nie ulega wątpliwości, że odbiorniki telewizyjne to nie monitory ani też komputery umożliwiające korzystanie z Internetu, co jest istotne, gdyż z art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych nie wynika obowiązek opłacania opłaty abonamentowej przez posiadaczy innych urządzeń niż te, które zostały wymienione w ustawie — odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych (art. 2 ust. 1 u.o.a.). Opłacie abonamentowej w rozumieniu ustawy o opłatach nie podlega sama możliwość oglądania telewizji na jakimkolwiek urządzeniu technicznym lub elektronicznym. WSA podniósł, że obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej został w ustawie powiązany z faktem posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i brak urządzenia spełniającego przesłanki odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego jest równoznaczny z brakiem zobowiązania do uiszczenia opłaty abonamentowej.

Jak zauważył WSA, wraz z postępem techniki możliwość oglądania telewizji lub słuchania radia nie jest ograniczona jedynie do odbiorników radiowych lub telewizyjnych i słuchanie przez Internet radia lub oglądanie telewizji możliwe jest za pomocą nie tylko odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ale również komputera, tabletu, telefonu komórkowego, jak też innych urządzeń niewymienionych w ustawie. Ustawa o opłatach abonamentowych nie przewiduje jednak rejestracji i opłat w przypadku urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii, co zdaniem WSA oznacza, że odbiornik radiofoniczny i telewizyjny rozumiany jest w jego tradycyjnej formie - radio oraz telewizor - i tak też należy traktować abonament, jako opłatę wynikającą z możliwości odbioru programu za pomocą tych urządzeń.

NSA: opłatę abonamentową pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który za całkowicie niezrozumiały uznał pogląd WSA, jakoby z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych miało wynikać, że "osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego". Pogląd ten WSA uzasadnił tym, że "w ustawie o opłatach nie ma bowiem mowy ani o monitorze LCD do komputera, ani tym bardziej o laptopach, tabletach czy smartfonach". NSA wskazał, że jest to stanowisko błędne. - Przedstawione tezy kreują bowiem nieistniejącą przesłankę "płacenia abonamentu" w postaci faktycznego "oglądania telewizji" i "słuchania radia" przy pomocy konkretnych urządzeń - jakoby wymienionych w ustawie o opłatach abonamentowych, co miałoby istotnie różnicować sytuację prawną adresatów omawianych przepisów, gdyby korzystali oni z urządzeń, których w ustawie o opłatach abonamentowych nie wymieniono — wyjaśniono. 

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że opłatę abonamentową pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej i powiązana jest ona z możliwością korzystania z publicznego radia i telewizji, a nie z faktycznym wykorzystaniem tej możliwości na konkretnym typie urządzenia, co ujął sąd pierwszej instancji w stwierdzeniu "odbiornik w jego tradycyjnej formie" - radio oraz telewizor; natomiast abonament "jako opłatę wynikającą z możliwości odbioru programu za pomocą tych urządzeń".

Czytaj więcej

Radio w samochodzie a abonament rtv. Poczta wyjaśnia kierowcom

Abonament RTV 2024

Przypomnijmy, iż w 2024 roku opłata za 1 miesiąc korzystania z radioodbiornika wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł). Z kolei opłata za 1 miesiąc korzystania z odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Czytaj więcej

Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność