Posłowie za przyjęciem Konwencji Stambulskiej przez Unię Europejską

Europosłowie wyrazili się za ratyfikacją Konwencji Stambulskiej, która została opracowana przez Radę Europy i przedstawiona do przystąpienia już w 2011 roku. Unia Europejska od tego czasu nie była w stanie do niej przystąpić ze względu na część państw członkowskich.

Publikacja: 10.05.2023 17:56

Parlament Europejski w Strasburgu

Parlament Europejski w Strasburgu

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tzw. Konwencja Stambulska ma stwarzać ramy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt na terenie całej Europy, a także usprawniać proces zapobiegania i ścigania sprawców przemocy domowej. 

Konwencja wprowadza na przystępujące do niej państwa obowiązek ścigania prócz "typowych" aktów przemocy, także wymuszania zawarcia małżeństwa, okaleczania narządów płciowych, sterylizacji kobiet lub wymuszania aborcji, przy czym w treści Konwencji wskazano, że zakazane jest usprawiedliwianie przemocy względami kulturowymi, zwyczajowymi, religijnymi, tradycyjnymi ani tzw. względami „honoru”. Ten przepis dotyczy w szczególności argumentów czy też tłumaczenia, że to ofiara zachowała się wbrew wyznawanym wartościom. 

Mimo iż przystąpienie do Konwencji ma za zadanie chronić kobiety, Unia Europejska do tej pory jej nie przyjęła - Komisja Europejska zaproponowała przystąpienie do niej już w 2016 roku, ale ratyfikacja utknęła w martwym punkcie ze względu na część państw członkowskich. 

Czytaj więcej

Jest zgoda na ratyfikację przez UE konwencji stambulskiej

Unia nie przyjęła przepisów ze względu na brak zgodności między państwami - problem ten rozwiązał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał iż UE można przystąpić do Konwencji bez konieczności uzyskiwania zgody wszystkich państw. 

Europejscy parlamentarzyści brali udział w głosowaniach dotyczących Konwencji:

• w sprawie instytucji i administracji publicznej Unii, 472 głosami za, 62 przeciw, przy 73 wstrzymujących się

• w sprawie kwestii związanych ze współpracą sądową w sprawach karnych, azylem i zasadą non-refoulement, chroniącą osoby prześladowane, 464 głosami za, 81 przeciw, przy 45 wstrzymujących się.

Mimo ratyfikacji Konwencji przez Unię Europejską, państwa które nie ratyfikowały jej samodzielnie dalej muszą tego dokonać, aby osiągnąć pełen zakres ochrony kobiet przewidziany w Konwencji - do ratyfikacji zobowiązane są: Bułgaria, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa i Słowacja. 

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tzw. Konwencja Stambulska ma stwarzać ramy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt na terenie całej Europy, a także usprawniać proces zapobiegania i ścigania sprawców przemocy domowej. 

Konwencja wprowadza na przystępujące do niej państwa obowiązek ścigania prócz "typowych" aktów przemocy, także wymuszania zawarcia małżeństwa, okaleczania narządów płciowych, sterylizacji kobiet lub wymuszania aborcji, przy czym w treści Konwencji wskazano, że zakazane jest usprawiedliwianie przemocy względami kulturowymi, zwyczajowymi, religijnymi, tradycyjnymi ani tzw. względami „honoru”. Ten przepis dotyczy w szczególności argumentów czy też tłumaczenia, że to ofiara zachowała się wbrew wyznawanym wartościom. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej