Wezwanie na kwalifikację wojskową otrzymają nie tylko 19-latkowie, ale też mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do komisji stawią się także osoby, które w latach 2021 i 2022 były czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Wezwanie otrzymają również kobiety urodzone w latach 1999–2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunku lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej albo ratownictwa medycznego. Na komisję stawią się też osoby, które nie skończyły jeszcze 60 lat, jeśli nie posiadają kategorii, a zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. W przyszłym roku ma ona zostać ogłoszona 16 marca i odbywać się od 3 kwietnia do 30 czerwca. Jej celem jest ustalenie zdolności do służby wojskowej.

Czytaj więcej

W 2023 roku MON chce powołać na ćwiczenia wojskowe nawet 200 tys. osób

Zeszłoroczna kwalifikacja wojskowa miała objąć ok. 220 tys. osób. W tegorocznej do komisji stawi się więc nieco więcej osób.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 r. pobór, kiedy obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w związku z przejściem na armię zawodową.

Etap legislacyjny: uzgodnienia