Nowelizacja zarządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu oraz podsekretarzy stanu zobowiązuje do niezwłocznego poinformowania na piśmie o możliwym konflikcie interesów. Daje też ministrowi możliwość wyłączania ich z decyzji administracyjnych w takim przypadku. Zarządzenie ma zapobiegać sytuacjom podobnym do opisanej przez „Rzeczpospolitą" ("Refundacyjny konflikt interesów"), kiedy podsekretarz stanu decydował o refundacji leku, dla którego wcześniej, jako specjalista w dziedzinie oceny technologii medycznych, pisał wniosek refundacyjny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną przez producenta decyzję refundacyjną, powołując się na konflikt interesów.